TỔNG HỢP CẦU HẠNH PHÚC 
ĐÃ GÓP LẺ THÀNH CÔNG

Tiền lẻ của bạn đã góp sức xây hàng trăm nghìn cây cầu, hiện thực hoá nhu cầu vô cùng cấp thiết tại các bản làng vùng sâu xa.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ GÓP LẺ THÀNH CÔNG 

Cầu Nà Sản B

Cầu Tháp Con

Cầu Nậm Khăn

Cầu Nậm Pồ Con

Cầu ấp Sóc Cầu

Cầu Nậm Chua 2

Cầu Tà Té B,C

Cầu Bản Pa Kha

Cầu số 25 

Cầu số 14 

Cầu số 22 

Cầu số 24 

Cầu số 23

Cầu số 20 

Cầu số 30 

Cầu số 31

Cầu số 28 

Cầu số 27

Cầu số 29

Cầu số 26

Cầu số 32

Cầu số 33

Cầu số 25 Thôn Liên Hiệp, Xã Ngòi A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 10m
- Chiều rộng cầu: 3,4m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 350 triệu, trong đó:
      + Nhà tài trợ Yến-Dứa Vui Vẻ: 260,000,000vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 90,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 06/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 08/2023

Tổng tiền góp lẻ: 90,000,000 VNĐ

Cầu số 35 - Cầu qua suối Xả Pả - Thôn Lùng Thàng - Xã Quyết Tiến - Huyện Quản Bạ - Tỉnh Hà Giang

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài mỗi bên dẫn lên cầu: 10m
- Chiều rộng cầu: 3,5m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Tổng chi phí 100 triệu, trong đó kêu gọi góp lẻ 100 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 01/2024
Hoàn tất xây dựng: Tháng 03/2024

Tổng tiền góp lẻ: 100,000,000 VNĐ

Cầu số 33 - Cầu dân sinh - Cầu thôn Quyết Tiến - Xã Xuân Ái - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 18m
- Chiều rộng cầu: 3,4m
- Chiều dài 2 bên dẫn lên cầu: 20m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 420 triệu, trong đó:
      + Góp lẻ trên web SM2000: 420,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 01/2024
Hoàn tất xây dựng: Tháng 03/2024

Tổng tiền góp lẻ: 420,000,000 VNĐ

Cầu số 32 - Cầu dân sinh - Cầu bản Tào Xa A,B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 420 triệu, trong đó:
      + Góp lẻ trên Trái tim Momo: 200,000,000vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 220,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 01/2024
Hoàn tất xây dựng: Tháng 03/2024

Tổng tiền góp lẻ: 220,000,000 VNĐ

Cầu số 29 Cầu Xăm Măn A - Xã Keo Lôm - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 10m
- Chiều rộng cầu: 3,4m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 350 triệu, trong đó:
      + Góp lẻ trên web SM2000: 90,000,000 VNĐ
      + Góp lẻ trên Trái Tim Momo: 20,000,000 VNĐ
      + Nhà tài trợ khác: 240,000,000 VNĐ

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu số 27 Cầu Dân sinh - Cầu Khe Đề Cá Dí - Bản Thẩm Mỹ A - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
Xây dựng cầu:
- Chiều dài cầu 20m, 4m mỗi bên
- Chiều rộng cầu: 4m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Tổng chi phí 350 triệu, trong đó kêu gọi góp lẻ 200 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 11/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 1/2024

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu số 26 Cầu dân sinh - Cầu suối Nà Chẻ - Xã Yên Hoa - Huyện Na Hang - Tỉnh Tuyên Quang

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
Xây dựng cầu:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 3,5m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Tổng chi phí 350 triệu, trong đó kêu gọi góp lẻ 250 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 01/2024
Hoàn tất xây dựng: Tháng 03/2024

Tổng tiền góp lẻ: 250,000,000 VNĐ

(Link sẽ cập nhật sau khi công trình khởi công)

Cầu số 28 - Cầu Dân sinh qua suối Xa Dung tại Bản Tìa Ghếnh - Xã Xa Dung - Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 3,5m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 350 triệu, trong đó:
      + Góp lẻ trên web SM2000: 200,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 11/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 01/2024

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu số 31 - Cầu dân sinh - Cầu suối Kim Ngọc - Xã Minh Quang - Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 9m
- Chiều rộng cầu: 3,2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 200 triệu, trong đó:
      + Góp lẻ trên web SM2000: 200,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 11/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 01/2024

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu số 30 - Cầu dân sinh ấp Lung Tràm - Xã Khánh Hải - Huyện Trần Văn Thời - Tỉnh Cà Mau

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 25m
- Chiều rộng cầu: 3,2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 300 triệu, trong đó:
      + Góp lẻ trên web SM2000: 200,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 11/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 01/2024

Tổng tiền góp lẻ: 205,000,000 VNĐ

Cầu số 20 Cầu - Xã Pắc Ngà, Huyện Bắc Yên , Tỉnh Sơn La

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 8m
- Chiều rộng cầu: 1,5m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 200 triệu, trong đó:
      + Tỉnh đoàn: 100,000,000vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 100,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 10/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 12/2023

Tổng tiền góp lẻ: 100,000,000 VNĐ

Cầu số 23 Cầu thôn Trạng - xã Yên Thái - huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 10m
- Chiều rộng cầu: 3,4m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 350 triệu, trong đó:
      + Nhà tài trợ ẩn danh: 150,000,000vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 200,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 10/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 12/2023

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu số 14 - Bản Háng Rống, Xã Pu Nhi, Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 350 triệu, trong đó:
      + Nhà tài trợ Vietinbank+BaDinh Cares: 130,000,000 vnđ
      + Góp trên Trái Tim Momo: 100,000,000 vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 100,000,000 vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 06/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 08/2023

Tổng tiền góp lẻ: 100,000,000 VNĐ

Cầu số 24 Cầu Kênh Kc, Ấp Tân Lợi , Xã Tân Quy Tây, Thành Phố Sa Đéc - Đồng Tháp

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 27m
- Chiều rộng cầu: 4m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 400 triệu, trong đó:
      + Nhà tài trợ Mỹ Trân: 200,000,000vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 200,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 10/2023
Hoàn tất xây dựng: Tháng 12/2023

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu số 22 Bản Bó, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Sao Kê Đóng Góp

Ấn xem tiến độ xây dựng 

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 3.2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 300 triệu, trong đó:
      + Trái Tim Momo: 100,000,000vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 200,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 12/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 12/2022

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Cầu dân sinh bản Pa Kha, xã Nà Bùng, Nậm Pồ, Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 3m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
Chi phí 370 triệu, trong đó:
      + Trái Tim Momo: 200,000,000vnđ
      + Văn phòng Trung ương Đảng - Văn phòng Chính phủ - Văn phòng Chủ tịch nước - Học viện CTQG Hồ Chí Minh - Bộ Giáo dục và Đào tạo: 50,000,000 vnđ
      + Góp lẻ trên web SM2000: 120,000,000vnđ
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 11/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 12/2022

Tổng tiền góp lẻ: 120,000,000 VNĐ

Cầu dân sinh bản Tà Té B,C tại xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m
- Chiều rộng cầu: 3m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, bê tông cốt thép
- Chi phí 240 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 10/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 10/2022

Tổng tiền góp lẻ: 240,000,000 VNĐ

Cầu dân sinh tại bản Nậm Khăn, xã Nậm Khăn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 12m
- Chiều rộng cầu: 2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, hệ thống lan can đầy đủ
- Chi phí 280 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 10/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 10/2022

Tổng tiền góp lẻ: 280,000,000 VNĐ

Cầu dân sinh tại bản Nậm Chua 2, xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 12m
- Chiều rộng cầu: 2m
- Kết cấu cầu: Cầu bản, hệ thống lan can đầy đủ
- Chi phí 280 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 4/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 6/2022

Tổng tiền góp lẻ: 350,000,000 VNĐ

Cầu dân sinh tại bản Nậm Pồ Con, xã Nà Khoa,huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài cầu 6m.
- Chiều rộng cầu: 4m
- Kết cấu cầu: Cầu bản bê tông cốt thép.
- Chi phí 225 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 4/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 6/2022

Tổng tiền góp lẻ: 225,000,000 VNĐ

Cầu cống bản Nà Sản B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Chiều dài: 05m.
- Chiều rộng: 03m
- Chiều rộng suối: 03m
- Chi phí 215 triệu
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 2/2022
Hoàn tất xây dựng: Tháng 4/2022

Tổng tiền góp lẻ: 215,000,000 VNĐ

Cầu thôn Tháp Con, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên - Yên Bái

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
Xây dựng cầu dài tầm 5m chưa tính mố và đường dẫn lên cầu
- Chi phí 450 triệu được địa phương đối ứng 50 triệu
- Tải trọng của cầu 1,5 tấn
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 8/2021
Hoàn tất xây dựng: Tháng 10/2021

Tổng tiền góp lẻ: 400,000,000 VNĐ

Cầu ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

Sao Kê Đóng Góp

Mô tả dự án:
- Cầu bê tông cốt thép 3 nhịp cầu dài 30m, Độ rộng cầu 3m
-Cầu bê thông cốt thép với 3 nhịp cầu, độ thông thuyền 2,8m
- chiều dài nhị giữa 9m chiều cao lan can 0,9m
- Tải trọng của cầu 1,5 tấn
Thời gian xây dựng: 30-45 ngày
Khởi công dự kiến: Tháng 6/2021
Hoàn tất xây dựng: Tháng 8/2021

Tổng tiền góp lẻ: 200,000,000 VNĐ

Hoàng Hoa Trung cùng các bạn trong team Sức mạnh 2000 đi 1 hành trình hơn 14 năm đã xây hơn 20 nhà hạnh phúc, hơn 130 điểm trường, hơn 4 cây cầu hạnh phúc, 3 khu nội trú ... tất cả tập trung vào giáo dục, bản cao. Mục tiêu của chúng tôi là xoá TOÀN BỘ trường tạm, nhà nội trú tại Việt Nam.
Được sáng lập và điều hành bởi Forbes 30 Under 30 Việt Nam : Hoàng Hoa Trung
Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ và TW Đoàn TNSC Hồ Chí Minh
Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động xã hội
Nuôi cơm trưa gần 20,000 học sinh vùng cao với dự án Nuôi Em: http://nuoiem.com

Những con số của dự án
Sức Mạnh 2000

14+

Năm kinh nghiệm

320+

Công trình trường / nhà hạnh phúc / nội trú đã được xây dựng

40,000+

Học sinh bản cao được nuôi cơm trưa

118+

Dự án chỉ tính riêng tới 01/07/2022 đã được hoàn thành/ xây dựng

DỰ ÁN SỨC MẠNH 2000 - ÁNH SÁNG NÚI RỪNG

Địa chỉ: P702 - 62 Bà Triệu - Hà Nội

Hotline: 0975 302 307

Email: niemtingroup@gmail.com

Website: http://sucmanh2000.com /
 http://goptruongle.sucmanh2000.com
http://nhahanhphuc.sucmanh2000.com
http:/cauhanhphuc.sucmanh2000.com

©2020 Allrights reserved sucmanh2000.com

THAM KHẢO

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us